مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 402
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0961030
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 402
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 16504.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11553.00
حداکثر قیمت مجاز 18154.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 402 16504
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/03/29 3966 مترمكعب 23,220
1397/03/27 30 مترمكعب 23,220
1397/03/27 204 مترمكعب 23,220
1397/03/19 4200 مترمكعب 23,220
1397/03/12 804 مترمكعب 23,220
1397/03/12 3396 مترمكعب 23,220
1397/03/05 1500 مترمكعب 23,220
1397/03/05 1350 مترمكعب 23,220
1397/03/05 1350 مترمكعب 23,220
1397/02/29 30 مترمكعب 23,180
1234