مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 402
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7987: 958445:-115013445
نماد تجاری DSFTBCABEX0961030
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 402
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 16504.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11553.00
حداکثر قیمت مجاز 18154.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 402 16504
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/09/10 60 مترمكعب 37,483
1397/09/06 30 مترمكعب 37,483
1397/07/28 504 مترمكعب 70,429
1397/07/28 96 مترمكعب 68,589
1397/07/21 198 مترمكعب 73,399
1397/07/21 204 مترمكعب 68,399
1397/07/21 198 مترمكعب 64,399
1397/07/16 18 مترمكعب 58,011
1397/07/16 210 مترمكعب 47,220
1397/07/16 198 مترمكعب 46,661
12345...>>