مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 402
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0961030
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 402
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 16504.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11553.00
حداکثر قیمت مجاز 18154.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 402 16504
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/12/19 3600 مترمكعب 16,926
1396/12/12 3000 مترمكعب 16,926
1396/12/05 2400 مترمكعب 16,926
1396/12/05 600 مترمكعب 16,926
1396/11/28 4008 مترمكعب 17,817
1396/11/21 30 مترمكعب 17,817
1396/11/21 1974 مترمكعب 17,817
1396/11/14 30 مترمكعب 17,817
1396/11/14 1974 مترمكعب 17,817
1396/11/07 2004 مترمكعب 17,817
12