مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DNPTHCABEX0961026
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 4500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 19632.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13743.00
حداکثر قیمت مجاز 21595.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 500 19831
1 500 19881
1 500 19951
1 700 19833
1 1000 20629
1 1500 19882
1 1500 19955
1 1500 20007
1 1500 20078
1 1500 20143
1 2000 19100
1 4500 19632
تعداد حجم قیمت
1 4500 19632
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 1000 20,629
1396/10/23 1500 تن 20,143
1396/10/23 1500 20,078
1396/10/23 500 تن 20,007
تاريخ حجم قيمت
1396/10/16 3100 تن 19,507
1396/10/16 1000 تن 19,507
1396/10/16 900 تن 19,507
1396/10/09 1000 تن 19,498
1396/10/09 4000 تن 19,498
1396/10/03 1100 تن 19,427
1396/10/03 1450 تن 19,427
1396/10/03 1450 تن 19,427
1396/09/26 1000 تن 20,242
1396/09/26 500 تن 20,146
12345...>>