مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7985: 958221:-114986542
نماد تجاری DSVTHCABEX0961026
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 18018.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12613.00
حداکثر قیمت مجاز 19819.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 500000 18000
1 500000 18018
16 500000 19819
تعداد حجم قیمت
1 500000 18018
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 20000 19,819
1396/10/23 20000 ليتر 19,819
1396/10/23 20000 19,819
1396/10/23 20000 ليتر 19,819
1396/10/23 20000 19,819
1396/10/23 20000 ليتر 19,819
1396/10/23 20000 19,819
1396/10/23 40000 ليتر 19,819
1396/10/23 40000 19,819
1396/10/23 40000 ليتر 19,819
1396/10/23 40000 19,819
1396/10/23 40000 ليتر 19,819
1396/10/23 40000 19,819
1396/10/23 40000 ليتر 19,819
1396/10/23 40000 19,819
1396/10/23 40000 ليتر 19,819
تاريخ حجم قيمت
1397/07/24 150000 ليتر 66,378
1397/07/24 150000 ليتر 66,378
1397/07/24 150000 ليتر 66,378
1397/07/24 150000 ليتر 66,378
1397/07/24 30000 ليتر 66,309
1397/07/24 30000 ليتر 66,309
1397/07/24 30000 ليتر 66,300
1397/07/24 90000 ليتر 66,299
1397/07/24 150000 ليتر 66,266
1397/07/24 210000 ليتر 66,222
12345...>>