مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSVTHCABEX0961026
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 18018.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12613.00
حداکثر قیمت مجاز 19819.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 500000 18000
1 500000 18018
16 500000 19819
تعداد حجم قیمت
1 500000 18018
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 20000 19,819
1396/10/23 20000 لیتر 19,819
1396/10/23 20000 19,819
1396/10/23 20000 لیتر 19,819
1396/10/23 20000 19,819
1396/10/23 20000 لیتر 19,819
1396/10/23 20000 19,819
1396/10/23 40000 لیتر 19,819
1396/10/23 40000 19,819
1396/10/23 40000 لیتر 19,819
1396/10/23 40000 19,819
1396/10/23 40000 لیتر 19,819
1396/10/23 40000 19,819
1396/10/23 40000 لیتر 19,819
1396/10/23 40000 19,819
1396/10/23 40000 لیتر 19,819
تاريخ حجم قيمت
1396/12/20 200000 لیتر 17,516
1396/12/20 320000 لیتر 17,416
1396/12/20 200000 لیتر 17,415
1396/12/20 280000 لیتر 17,415
1396/12/05 100000 لیتر 18,216
1396/12/05 40000 لیتر 17,939
1396/12/05 120000 لیتر 17,819
1396/12/05 160000 لیتر 17,719
1396/12/05 100000 لیتر 17,667
1396/12/05 120000 لیتر 17,667
12345...>>