مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSZESCABEX0961129
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 18321.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12825.00
حداکثر قیمت مجاز 20153.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 18000 18321
1 30000 18321
1 60000 18321
تعداد حجم قیمت
1 504000 18321
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 30000 18,321
1396/11/25 60000 لیتر 18,321
1396/11/28 18000 18,321
1396/11/28 18000 لیتر 18,321
تاريخ حجم قيمت
1397/05/23 12000 لیتر 26,774
1397/05/23 48000 لیتر 26,774
1397/05/23 42000 لیتر 26,774
1397/05/23 54000 لیتر 26,774
1397/05/23 54000 لیتر 26,774
1397/05/23 12000 لیتر 26,774
1397/05/23 54000 لیتر 26,774
1397/05/23 54000 لیتر 26,774
1397/05/23 48000 لیتر 26,774
1397/05/23 24000 لیتر 26,774
12345...>>