مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2004000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8728: 1047369:-125684301
نماد تجاری DSVESCABEX0961129
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2004000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 20129.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 14091.00
حداکثر قیمت مجاز 22141.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 20129
1 24000 20129
2 30000 20129
2 120000 20129
1 210000 18289
تعداد حجم قیمت
1 2004000 20129
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 120000 20,129
1396/11/24 30000 ليتر 20,129
1396/11/24 120000 20,129
1396/11/24 12000 ليتر 20,129
1396/11/24 24000 20,129
تاريخ حجم قيمت
1397/11/28 30000 ليتر 38,564
1397/11/27 30000 ليتر 38,564
1397/11/27 150000 ليتر 38,564
1397/11/27 30000 ليتر 38,564
1397/11/27 90000 ليتر 38,564
1397/11/27 90000 ليتر 38,564
1397/11/27 60000 ليتر 38,564
1397/11/27 180000 ليتر 38,564
1397/11/27 90000 ليتر 38,564
1397/11/27 90000 ليتر 38,564
12345...>>