مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSCESCABEX0961202
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 19319.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13524.00
حداکثر قیمت مجاز 21250.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 30000 19319
1 204000 18300
1 300000 18300
1 504000 19300
تعداد حجم قیمت
1 504000 19319
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 30000 19,319
1396/11/24 30000 لیتر 19,319
تاريخ حجم قيمت
1397/05/23 24000 لیتر 28,403
1397/05/23 30000 لیتر 28,403
1397/05/23 78000 لیتر 28,403
1397/05/23 78000 لیتر 28,403
1397/05/23 78000 لیتر 28,403
1397/05/23 78000 لیتر 28,403
1397/05/23 30000 لیتر 28,403
1397/05/23 78000 لیتر 28,403
1397/05/23 78000 لیتر 28,403
1397/05/23 78000 لیتر 28,403
12345...>>