مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6454: 774502:-92940274
نماد تجاری DSCESCABEX0961202
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 19319.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13524.00
حداکثر قیمت مجاز 21250.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 30000 19319
1 204000 18300
1 300000 18300
1 504000 19300
تعداد حجم قیمت
1 504000 19319
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 30000 19,319
1396/11/24 30000 ليتر 19,319
تاريخ حجم قيمت
1397/08/21 30000 ليتر 66,509
1397/08/21 30000 ليتر 65,509
1397/08/21 30000 ليتر 65,109
1397/08/21 252000 ليتر 63,469
1397/08/21 252000 ليتر 63,069
1397/08/21 252000 ليتر 62,769
1397/08/21 162000 ليتر 62,369
1397/08/14 150000 ليتر 58,509
1397/08/14 120000 ليتر 58,509
1397/08/14 180000 ليتر 57,157
12345...>>