مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSTESCABEX0961129
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 18153.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12708.00
حداکثر قیمت مجاز 19968.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 18153
1 18000 18153
1 24000 18153
1 30000 18153
1 90000 18153
1 120000 18153
تعداد حجم قیمت
1 504000 18153
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 30000 18,153
1396/11/24 90000 لیتر 18,153
1396/11/24 18000 18,153
1396/11/24 12000 لیتر 18,153
1396/11/29 120000 18,153
1396/11/30 24000 لیتر 18,153
تاريخ حجم قيمت
1397/05/23 36000 لیتر 26,527
1397/05/23 48000 لیتر 26,527
1397/05/23 48000 لیتر 26,527
1397/05/23 36000 لیتر 26,527
1397/05/23 12000 لیتر 26,527
1397/05/23 48000 لیتر 26,527
1397/05/23 0 لیتر 26,527
1397/05/23 48000 لیتر 26,527
1397/05/23 36000 لیتر 26,527
1397/05/23 12000 لیتر 26,527
12345...>>