مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8727: 1047299:-125675931
نماد تجاری DSTESCABEX0961129
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 18153.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12708.00
حداکثر قیمت مجاز 19968.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 18153
1 18000 18153
1 24000 18153
1 30000 18153
1 90000 18153
1 120000 18153
تعداد حجم قیمت
1 504000 18153
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 30000 18,153
1396/11/24 90000 ليتر 18,153
1396/11/24 18000 18,153
1396/11/24 12000 ليتر 18,153
1396/11/29 120000 18,153
1396/11/30 24000 ليتر 18,153
تاريخ حجم قيمت
1397/11/28 30000 ليتر 33,448
1397/11/24 48000 ليتر 33,448
1397/11/23 90000 ليتر 33,448
1397/11/23 54000 ليتر 33,448
1397/11/23 12000 ليتر 33,448
1397/11/23 30000 ليتر 33,448
1397/11/23 30000 ليتر 33,448
1397/11/23 18000 ليتر 33,448
1397/11/23 60000 ليتر 33,448
1397/11/23 30000 ليتر 33,448
12345...>>