مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 220
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8850: 1062031:-127443763
نماد تجاری ILBKSCABEX0961205
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
حجم عرضه 220
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 483.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -482517.00
حداکثر قیمت مجاز 483483.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 220 483
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/10/23 506 تن 481.65
1396/05/30 22 تن 380
1396/05/30 88 تن 380