مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 220
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ILBKSCABEX0961205
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
حجم عرضه 220
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 483.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -482517.00
حداکثر قیمت مجاز 483483.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 220 483
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/10/23 506 تن 481.65
1396/05/30 22 تن 380
1396/05/30 88 تن 380