مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 198
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPTKSCABEX0961130
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 198
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 36493.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 25546.00
حداکثر قیمت مجاز 40142.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
2 66 36493
تعداد حجم قیمت
1 198 36493
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 66 36,493
1396/11/24 66 تن 36,493
تاريخ حجم قيمت
1397/05/03 132 تن 53,220
1397/05/03 132 تن 53,220
1397/05/03 132 تن 53,220
1397/05/03 22 تن 53,220
1397/05/03 22 تن 53,220
1397/04/11 198 تن 53,220
1397/04/11 198 تن 53,220
1397/04/11 22 تن 53,220
1397/03/27 88 تن 53,220
1397/03/27 88 تن 53,220
12345...>>