مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 198
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8728: 1047368:-125684164
نماد تجاری DPTKSCABEX0961130
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 198
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 36493.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 25546.00
حداکثر قیمت مجاز 40142.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
2 66 36493
تعداد حجم قیمت
1 198 36493
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 66 36,493
1396/11/24 66 تن 36,493
تاريخ حجم قيمت
1397/08/21 198 تن 94,600
1397/07/30 66 تن 89,000
1397/07/30 66 تن 89,000
1397/07/30 66 تن 89,000
1397/07/17 308 تن 89,000
1397/07/17 198 تن 89,000
1397/07/17 110 تن 89,000
1397/06/19 176 تن 89,000
1397/06/19 176 تن 89,000
1397/06/19 198 تن 89,000
12345...>>