مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی.عمده

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSVKSCABEX0961202
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی.عمده
حجم عرضه 3000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 19129.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13391.00
حداکثر قیمت مجاز 21041.00
حداقل حجم خرید 1500000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 300000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000000 19129
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/05/22 1500000 لیتر 42,324
1397/05/22 1500000 لیتر 42,324
1397/05/22 1500000 لیتر 42,324
1397/05/21 100000 لیتر 36,645
1397/05/21 100000 لیتر 36,645
1397/05/21 100000 لیتر 36,645
1397/05/21 100000 لیتر 36,645
1397/05/21 100000 لیتر 36,645
1397/05/21 100000 لیتر 36,645
1397/05/21 100000 لیتر 36,645
12345...>>