مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی.عمده

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8853: 1062406:-127488760
نماد تجاری DSVKSCABEX0961202
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی.عمده
حجم عرضه 3000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 19129.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13391.00
حداکثر قیمت مجاز 21041.00
حداقل حجم خرید 1500000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 300000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000000 19129
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/10/24 660000 ليتر 37,717
1397/10/23 30000 ليتر 37,717
1397/10/23 150000 ليتر 37,717
1397/10/23 150000 ليتر 37,717
1397/09/20 30000 ليتر 40,383
1397/09/20 510000 ليتر 40,383
1397/09/20 210000 ليتر 40,383
1397/09/20 300000 ليتر 40,383
1397/09/20 300000 ليتر 40,383
1397/09/20 300000 ليتر 40,383
12345...>>