مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DNLTHCABEX0961130
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14294.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10006.00
حداکثر قیمت مجاز 15723.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 5000 14294
تعداد حجم قیمت
1 5000 14294
تاریخ حجم قیمت
1396/11/25 5000 14,294
تاريخ حجم قيمت
1396/10/10 10000 مترمكعب 13,521
1396/10/03 10000 مترمكعب 13,463
1396/09/20 10000 مترمكعب 13,149
1396/09/05 15000 مترمكعب 13,074
1396/08/24 15000 مترمكعب 11,776
1396/08/06 10000 مترمكعب 11,501
1396/07/05 20000 مترمكعب 10,648
1396/06/15 10000 مترمكعب 9,572
1396/06/05 10000 مترمكعب 9,507
1396/05/17 5000 مترمكعب 8,840
12345...>>