مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8851: 1062174:-127460884
نماد تجاری DNLTHCABEX0961130
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 14294.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10006.00
حداکثر قیمت مجاز 15723.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 5000 14294
تعداد حجم قیمت
1 5000 14294
تاریخ حجم قیمت
1396/11/25 5000 14,294
تاريخ حجم قيمت
1397/11/24 10000 مترمكعب 26,855
1397/11/14 5000 مترمكعب 26,321
1397/11/02 7000 مترمكعب 27,213
1397/10/03 8000 مترمكعب 26,888
1397/08/23 7000 مترمكعب 35,808
1397/07/24 12000 مترمكعب 40,024
1397/04/25 5000 مترمكعب 18,497
1397/04/05 5000 مترمكعب 18,176
1397/02/18 10000 مترمكعب 16,794
1397/02/10 12000 مترمكعب 16,794
12345...>>