مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 5500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DCDPJCRBBT0961201
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل مخازن پخش فرآورده های نفتی بندر عباس
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی
حجم عرضه 5500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسیه
قیمت پایه 19300000.00
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13510000.00
حداکثر قیمت مجاز 28950000.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
11 500 19300000
تعداد حجم قیمت
1 5500 19300000
تاریخ حجم قیمت
1396/11/25 500 19.3 میلیون
1396/11/25 500 تن 19.3 میلیون
1396/11/25 500 19.3 میلیون
1396/11/25 500 تن 19.3 میلیون
1396/11/25 500 19.3 میلیون
1396/11/25 500 تن 19.3 میلیون
1396/11/25 500 19.3 میلیون
1396/11/25 500 تن 19.3 میلیون
1396/11/25 500 19.3 میلیون
1396/11/25 500 تن 19.3 میلیون
1396/11/25 500 19.3 میلیون
تاريخ حجم قيمت
1397/04/19 330 تن 30.5 میلیون
1397/04/19 330 تن 30.5 میلیون
1397/04/19 506 تن 30.5 میلیون
1397/04/19 528 تن 30.5 میلیون
1397/04/19 528 تن 30.5 میلیون
1397/04/19 572 تن 30.5 میلیون
1397/04/19 550 تن 30.5 میلیون
1397/04/19 616 تن 30.5 میلیون
1397/04/13 2002 تن 30.5 میلیون
1397/04/13 572 تن 30.5 میلیون
12345...>>