مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1518
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DHCSAFWBEX0961223
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شازند
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
حجم عرضه 1518
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 16133.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11294.00
حداکثر قیمت مجاز 17746.00
حداقل حجم خرید 23
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
3 368 16133
1 414 16133
تعداد حجم قیمت
1 1518 16133
تاریخ حجم قیمت
1396/11/25 368 16,133
1396/11/25 368 تن 16,133
1396/11/25 414 16,133
1396/11/25 368 تن 16,133
تاريخ حجم قيمت
1396/10/23 506 تن 15,699
1396/10/23 506 تن 15,531
1396/10/05 690 تن 14,231
1396/10/05 391 تن 14,231
1396/10/05 23 تن 14,231
1396/10/05 391 تن 14,231
1396/09/28 989 تن 14,060
1396/09/28 115 تن 14,060
1396/09/27 391 تن 14,060
1396/09/13 138 تن 13,932
12345...>>