اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل تن 4,000 - نقديرضوي1399/09/1012:00:00 -
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل تن 32,000 - کشف پريميوممبين سرمايه1399/09/0914:00:00 دریافت فایل
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 2.04 میلیون - نقديمفيد1399/09/0911:00:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي تن 1,000 - نقديبانک تجارت1399/09/0910:50:00 -
حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی ليتر 1.2 میلیون - نقديبانک تجارت1399/09/0910:40:00 -
میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی تن 60 - نقدياقتصاد بیدار1399/09/0910:30:00 -
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی تن 2,000 - نقديبانک تجارت1399/09/0910:20:00 -
هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 440 - نقديبانک تجارت1399/09/0910:15:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی تن 3,000 - نقديخبرگان سهام1399/09/0910:10:00 -
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی ليتر 6 میلیون 3 میلیون نقديبانک پاسارگاد1399/09/0910:00:00 -