اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل مترمكعب 1,500 - نقدیخبرگان سهام1397/04/3013:00:00 -
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - سلفبانک صنعت و معدن1397/04/3011:30:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - سلفبانک صنعت و معدن1397/04/3011:30:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - سلفبانک صنعت و معدن1397/04/3011:30:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 198 - سلفبانک صنعت و معدن1397/04/3011:15:00 -
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی لیتر 1.2 میلیون - نقدینوانديشان بازار سرمايه1397/04/3011:45:00 -
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی مترمكعب 600 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1397/04/3011:00:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي لیتر 2.4 میلیون 2.4 میلیون نقدینوانديشان بازار سرمايه1397/04/3010:30:00 -