ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکیمبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
" اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 27/04/96"به اطلاع مشتریان و کارگزاران محترم می رساند، وفق ماده 4 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، ساعات معاملاتی تابلوی برق بازار فیزیکی در رینگ داخلی بورس انرژی ایران در تاریخ 27/04/96 تا ساعت 17:30 تمدید می‌گردد. مدیریت عملیات بازار برق دریافت فایل
لغو عرضه قطران ذوب آهن اصفهان اطلاعیه لغو عرضه قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/04/11 دریافت فایل
"اطلاعیه در خصوص میزان پیش‌پرداخت در عرضه‌های رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران""اطلاعیه در خصوص میزان پیش‌پرداخت در عرضه‌های رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" دریافت فایل
اطلاعیه شرایط عرضه دررینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه در خصوص نحوه اعلام شرایط عرضه دررینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل