ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفتاطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفت در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) دریافت فایل
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه تسهیم به نسبت در بورس انرژیاطلاعیه فرآیند اجرای رویه تسهیم به نسبت بر اساس ماده 40 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی دریافت فایل
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97 دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه لغو عرضه کالاهای پتروشیمی اطلاعیه لغو عرضه کالاهای پتروشیمی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/06/26 دریافت فایل
پذیرش کالاهای هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد MT224، MT227 شرکت معماران تجارت آفتاب کالاهای هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد MT224 و MT227 تولیدی شرکت معماران تجارت آفتاب با مشاوره عرضه شرکت کارگزاری مفید در جلسه کمیته عرضه بورس انرژی ایران موردپذیرش قرار گرفت و امید نامه آن بر روی سایت بورس انرژی ایران منتشر شد. بر این اساس، حجم تعهد عرضه کالاهای هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد MT224 و MT227 به میزان 1050 تن و 1200 تن سالانه بوده که با تناوب عرضه ماهانه در تابلو سایر حامل‌های انرژی بازار فیزیکی اضافه می‌شوند. شایان‌ذکر است، شرکت معماران تجارت آفتاب به همراه شرکت‌های ساینا شیمی بهشت، پتروزیست البرز، پالایش نفت اطلس جهان دیزل و البرز شیمی پس از اخذ تأییدیه از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فهرست عرضه‌کنندگان بورس انرژی ایران قرار دارند. شرکت معماران تجارت آفتاب در شهرک صنعتی خلیج‌فارس بندرعباس استان هرمزگان به فعالیت می‌پردازد. علاوه بر این شرکت معماران تجارت آفتاب کدهای دیگری از هیدروکربن‌های سبک و سنگین را نیز تولید می‌نماید که امید است در آینده نزدیک محصولات فوق هم به فهرست کالاهای قابل‌عرضه شرکت مذکور در بورس انرژی ایران اضافه گردند. لازم به ذکر است، کالای مذکور عمدتاً به‌عنوان سوخت در موتورهای دیزلی و تأسیسات حرارتی کاربرد دارند. مدیریت پذیرش و بازاریابی -
• اطلاع‌رسانی پذیرش کالاهای هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد MT208، MT207 و هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد MT107 تولیدی شرکت معماران تجارت آفتاب در بورس انرژی ایران کالاهای هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد MT208، MT207 و هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد MT107 تولیدی شرکت معماران تجارت آفتاب با مشاوره عرضه شرکت کارگزاری مفید در جلسه کمیته عرضه بورس انرژی ایران موردپذیرش قرار گرفت و امید نامه آن بر روی سایت بورس انرژی ایران منتشر شد. بر این اساس، حجم تعهد عرضه کالاهای هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد MT208، MT207 و هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد MT107 به میزان 1080 تن، 7200 تن و 4000 سالانه بوده که با تناوب عرضه ماهانه در تابلو سایر حامل‌های انرژی بازار فیزیکی اضافه می‌شوند. شایان‌ذکر است، شرکت معماران تجارت آفتاب به همراه شرکت‌های ساینا شیمی بهشت، پتروزیست البرز، پالایش نفت اطلس جهان دیزل و البرز شیمی پس از اخذ تأییدیه از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فهرست عرضه‌کنندگان بورس انرژی ایران قرار دارند. شرکت معماران تجارت آفتاب در شهرک صنعتی خلیج‌فارس بندرعباس استان هرمزگان به فعالیت می‌پردازد. علاوه بر این شرکت معماران تجارت آفتاب کدهای دیگری از هیدروکربن‌های سبک و سنگین را نیز تولید می‌نماید که امید است در آینده نزدیک محصولات فوق هم به فهرست کالاهای قابل‌عرضه شرکت مذکور در بورس انرژی ایران اضافه گردند. لازم به ذکر است، کالای مذکور عمدتاً به‌عنوان سوخت در موتورهای دیزلی و تأسیسات حرارتی کاربرد دارند. مدیریت پذیرش و بازاریابی -
اطلاعیه لغو عرضه‌های پالایش نفت اصفهان در تاریخ 12/06/97 اطلاعیه لغو عرضه‌های پالایش نفت اصفهان دریافت فایل
اطلاع‌رسانی پذیرش کالای بنزین پیرولیز تولیدی شرکت پتروشیمی شازند در بورس انرژی ایران کالای بنزین پیرولیز تولیدی شرکت پتروشیمی شازند با مشاوره عرضه شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در جلسه کمیته عرضه بورس انرژی ایران موردپذیرش قرار گرفت و امید نامه آن بر روی سایت بورس انرژی ایران منتشر شد. بر این اساس، حجم تعهد عرضه کالای بنزین پیرولیز به میزان 115.000 تن سالانه بوده که با تناوب عرضه ماهانه در تابلو سایر حامل‌های انرژی بازار فیزیکی اضافه می‌شود. شایان‌ذکر است، کالای بنزین پیرولیز شرکت پتروشیمی شازند به‌عنوان سومین تولیدکننده کالای مذکور پس از شرکت‌های پتروشیمی بندر امام و امیر کبیر به فهرست عرضه‌کنندگان بورس انرژی ایران اضافه‌شده است. شرکت پتروشیمی شازند در کیلومتر 22 جاده اراک- بروجرد به فعالیت می‌پردازد. این تولیدکننده علاوه بر بنزین پیرولیز، کالاهای برش سنگین نفتالین دار و A92را نیز در فهرست عرضه خود دارد. علاوه بر این شرکت پتروشیمی شازند محصولاتی همچون A80 و هیدرو کربورهای هیدروژنه شده را نیز تولید می‌نماید که امید است در آینده نزدیک محصولات فوق هم به فهرست کالاهای قابل‌عرضه این شرکت در بورس انرژی ایران اضافه گردند. لازم به ذکر است، کالای بنزین پیرولیز به عنوان ماده اولیه سوخت مورد استفاده قرار میگیرد. مدیریت پذیرش و بازاریابی -
اطلاع‌رسانی پذیرش کالای برش سنگین نفتالین دار تولیدی شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بورس انرژی ایرانکالای برش سنگین نفتالین دار تولیدی شرکت پتروشیمی امیرکبیر با مشاوره عرضه شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران در جلسه کمیته عرضه بورس انرژی ایران موردپذیرش قرار گرفت و امید نامه آن بر روی سایت بورس انرژی ایران منتشر شد. بر این اساس، حجم تعهد عرضه کالای برش سنگین نفتالین دار به میزان حداقل 15000 تن سالانه بوده که با تناوب عرضه هفتگی در تابلو سایر حامل‌های انرژی بازار فیزیکی اضافه می‌شود. شایان‌ذکر است، کالای برش سنگین نفتالین دار پتروشیمی امیرکبیر به‌عنوان پنجمین تولیدکننده کالای مذکور پس از شرکت‌های پتروشیمی جم، بندر امام، تبریز و شازند اراک به فهرست عرضه‌کنندگان بورس انرژی ایران اضافه‌شده است. شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر استان خوزستان به فعالیت می‌پردازد. این تولیدکننده علاوه بر برش سنگین نفتالین دار، کالای بنزین پیرولیز را نیز در فهرست عرضه خود دارد. علاوه بر این شرکت پتروشیمی امیرکبیر محصولاتی همچون پروپیلن و سوخت مایع را نیز تولید می‌نماید که امید است در آینده نزدیک محصولات فوق هم به فهرست کالاهای قابل‌عرضه شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بورس انرژی ایران اضافه گردند. لازم به ذکر است، کالای برش سنگین نفتالین دار جهت تولید دوده صنعتی برای مصرف در کارخانه‌های لاستیک‌سازی و همچنین تولید قیر و در برخی موارد به‌عنوان سوخت (کشتی و ...) کاربرد دارد. مدیریت پذیرش و بازاریابی -
اطلاعیه لغو عرضه 97/05/07اطلاعیه لغو عرضه ال سی او پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/05/08 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 97/05/02 " اطلاعیه لغو عرضه نفت‌گاز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از انبار نفت ساری به افغانستان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/05/02" دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/04/05 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 97/03/13اطلاعیه لغو عرضه بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/03/13 دریافت فایل
1234