تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
76.53 میلیارد
تعداد کل معاملات 32
ارزش معاملات مازاد
262 میلیون
تعداد معاملات مازاد 1
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
1,200 مترمكعب
هر مترمكعب 428 دلار (بانک مرکزی)
1396/07/04 13:00:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
2,004 مترمكعب
هر مترمكعب 392.68 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/07/04 13:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
250
20
330
هر كيلوگرم 13,100 ریال
3.537 میلیارد ريال
1396/07/02
10:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
3,000 تن
3,000
3,000
هر كيلوگرم 15,322 ریال
45.966 میلیارد ريال
1396/07/02
11:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1.8 میلیون لیتر
55.974 میلیون
1.8 میلیون
هر لیتر 15,015 ریال
27.027 میلیارد ريال
1396/07/02
11:00:00