تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
2.4 میلیون لیتر
هر لیتر 30,411 ریال
1397/04/30 10:30:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر لیتر 22,899 ریال
1397/04/30 11:00:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
198 تن
هر كيلوگرم 17,765 ریال
1397/04/30 11:15:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 22,116 ریال
1397/04/30 11:30:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 22,730 ریال
1397/04/30 11:30:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 22,607 ریال
1397/04/30 11:30:00
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
1.2 میلیون لیتر
هر لیتر 34,836 ریال
1397/04/30 11:45:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
1,500 مترمكعب
هر مترمكعب 426.82 دلار (بانک مرکزی)
1397/04/30 13:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
3,200
225
875
هر كيلوگرم 13,900 ریال
47.608 میلیارد ريال
1397/04/25
11:30:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
850,000
-
1.65 میلیون
هر لیتر 24,792 ریال
21.073 میلیارد ريال
1397/04/27
10:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه