تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
198 تن
هر كيلوگرم 15,244 ریال
1396/10/30 11:00:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 23,650 ریال
1396/10/30 11:15:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 24,309 ریال
1396/10/30 11:30:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 23,485 ریال
1396/10/30 11:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم در رینگ بین الملل (بازرگانی گاز ایران-حمل دریایی)
6,000 تن
هر تن -20 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1396/11/01 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
110
-
396
هر كيلوگرم 21,601 ریال
2.376 میلیارد ريال
1396/10/26
10:45:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
300,000
-
2.1 میلیون
هر لیتر 21,304 ریال
6.391 میلیارد ريال
1396/10/27
11:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه