ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
تولید نیروی برق کرمانبرقرینگ داخلی و بین الملل1396/10/031396/10/09 دریافت فایل برق
پالایش نفت کرمانشاهحلال 502رینگ داخلی و بین الملل1396/09/141396/09/21 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت کرمانشاهحلال 503رینگ داخلی و بین الملل1396/09/141396/09/21 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت کرمانشاهگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1396/08/061396/08/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت کرمانشاهنفت گاز رینگ داخلی و بین الملل1396/08/061396/08/15 دریافت فایل نفت و گاز
پالایش نفت کرمانشاهنفتای سنگین رینگ داخلی و بین الملل1396/08/061396/08/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
تولید نیروی جنوب شرق صبا- نیروگاه چابهاربرقرینگ داخلی و بین الملل1396/08/021396/08/07 دریافت فایل برق
پالایش قطران زغالسنگروغن سنگین قطرانیرینگ داخلی و بین الملل1396/07/121396/07/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت تهرانایزوفیدرینگ داخلی و بین الملل1396/06/261396/07/04 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروزیست البرزهیدروکربن سبک حاصل از برش دوم نفت سفید کد pz104رینگ داخلی و بین الملل1396/06/261396/07/04 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برقشرکت گروه مپنا1396/07/111396/08/20 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقکلیه عرضه ‏کنندگان برق پذیرش شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران- (بازار عمده‌فروشی برق)1396/03/091396/03/29 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقکلیه عرضه ‏کنندگان برق پذیرش شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران- (بازار خرده فروشی برق) 1396/03/091396/04/20 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقآرین ماهتاب گستر1395/11/091395/11/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتدبیرسازان سرآمد1395/08/121395/09/15 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
گاز مایعپتروشیمی بندرامام1395/05/191395/07/10 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقپرشیان فولاد1395/05/191395/11/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
بنزیننفت ستاره خلیج فارس1395/03/111395/04/05 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولید برق سنندج مپنا1395/03/111395/03/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبکسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت1394/11/031394/11/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
12
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه