ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه در خصوص نحوه پرداخت کارمزدهااطلاعیه در خصوص نحوه پرداخت کارمزدها در معاملاتی که به صورت خارج از پایاپای تسویه می شود دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی اطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفتاطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفت در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) دریافت فایل
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه تسهیم به نسبت در بورس انرژیاطلاعیه فرآیند اجرای رویه تسهیم به نسبت بر اساس ماده 40 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی دریافت فایل
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97 دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه لغو عرضه‌ها در بورس انرژی ایران اطلاعیه لغو عرضه‌ها در بورس انرژی ایران به شرح پیوست می‌باشد. دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص زمان‌بندی ثبت عرضه ‌های کالای برق در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص زمان‌بندی ثبت عرضه ‌های کالای برق در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه امکان ثبت عرضه‌های کالای برق با دوره تحویل سالانه از ابتدای هر ماه تقویم شمسی در تابلوی فیزیکی بورس انرژی ایران اطلاعیه امکان ثبت عرضه‌های کالای برق با دوره تحویل سالانه از ابتدای هر ماه تقویم شمسی در تابلوی فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه‌های بنزین اکتان 87 و بنزین اکتان 95 در رینگ بین‌الملل اطلاعیه لغو عرضه‌های بنزین اکتان 87 و بنزین اکتان 95 در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی در تاریخ 19/3/1400 دریافت فایل
"اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارسال درخواست معافیتی مالیاتی 143 قانون مالیات های مستقیم ""اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارسال درخواست معافیتی مالیاتی 143 قانون مالیات های مستقیم " دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه بنزین اکتان 87 اطلاعیه لغو عرضه بنزین اکتان 87 در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه سوخت هوایی در رینگ بین‌المللاطلاعیه لغو عرضه سوخت هوایی (َ ATK) در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه سی او پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی اطلاعیه لغو عرضه سی او پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی بازار فیزیکی در تاریخ 3/3/1400 دریافت فایل
لغو عرضه نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس اطلاعیه لغو عرضه نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی در تاریخ 1400/2/7 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس اطلاعیه لغو عرضه بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی بازار فیزیکی دریافت فایل
12345...>>